STIRI / NEWSLETTER SITE MAP CONTACT
search
TERMENE SI CONDITII

Cores GroupsemnalisticaSisteme de securitatePrint digital

1.
Conţinut - site-ul îţi este oferit de noi pentru informare, divertisment şi educare. Noi nu garantăm că informaţia de pe site este corectă, completă şi de actualitate. Materialele de pe site (fotografii, imagini, text) nu pot fi copiate, reproduse, republicate, descărcate, difuzate sau transmise în vreun fel, cu excepţia utilizării în scop personal, non-comercial. Orice altă utilizare necesită permisiunea noastră prealabilă în scris. 
2.
Eşti de acord să nu adaptezi, modifici sau să creezi un alt articol pe baza vreunui material aflat pe site sau să-l foloseşti pentru orice alt scop decât cel personal, non-comercial. Eşti de acord să foloseşti site-ul numai în scopuri legale şi într-un mod care nu împiedică sau limitează utilizarea site-ului de o terţă parte. Aceste restricţii şi interdicţii includ conduitele ilegale sau care produc neplăceri vreunei persoane cât şi transmiterea de conţinuturi obscene sau agresive. 
3.
Nu ai dreptul să postezi pe site sau să transmiţi prin intermediul acestuia materiale defăimătoare, ameninţătoare, obscene, vătămătoare sau pornografice şi nici materiale care ar încălca în vreun fel drepturile celorlalţi (de proprietate intelectuală, de confidenţialitate sau la intimitate) sau care ar cauza neplăceri ori s-ar afla în contradicţie cu legile aplicabile în acest context. Nu ai dreptul să exprimi opinii vulgare, dure, sexiste, rasiste sau ofensatoare. Sperăm să tratezi ceilalţi utilizatori întotdeauna cu respect. 
4.
Limitarea răspunderii - ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, ÎŢI OFERIM ACEST SITE PRECUM ŞI INFORMAŢIILE, NUMELE, IMAGINILE, LOGO-URILE ŞI ICONIŢELE REFERITOARE LA NOI, LA PRODUSELE ŞI SERVICIILE NOASTRE, LA PRODUSELE ŞI SERVICIILE TERŢELOR PĂRŢI DE PE SITE ÎN FORMA ACTUALĂ ŞI NU OFERIM GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, GRADUL DE UTILITATE ŞI DE COMERCIALITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NON-VIOLAREA, COMPATIBILITATEA, SECURITATEA ŞI ACURATEŢEA ACESTORA.
NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PAGUBE APĂRUTE ÎN URMA FOLOSIRII SAU A INCAPACITĂŢII DE FOLOSIRE A SITE-ULUI, A PIERDERII DE DATE SAU BENEFICII REZULTATE DIN SAU AVÂND LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI. 
5.
Erori şi întreruperi - Noi nu garantăm că serviciile oferite de site vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defecţiunile vor fi remediate sau că site-ul sau serverul care permite accesul nu are viruşi sau alte defecţiuni sau că oferă funcţionalitate, acurateţe şi credibilitate totală a materialelor. Noi nu ne asumăm responsabilitatea şi nu putem fi traşi la răspundere pentru eventualele pagube sau viruşi care-ţi pot afecta computerul sau alte echipamente în urma accesării sau utilizării site-ului nostru sau în urma descărcării de materiale, date, texte, imagini, clipuri video sau audio. 
6.
Site-uri ale terţelor părţi - Eşti de acord cu faptul că Noi nu suntem răspunzători pentru accesibilitatea site-urilor aparţinând unor terţe părţi sau de materialul accesat prin intermediul site-ului. Nu suntem răspunzători sau pasibili de a fi traşi la răspundere pentru niciun conţinut, reclamă, produs sau serviciu disponibile pe site-urile în cauză sau aparţinând materialelor în cauză, nici pentru pagubele, pierderile sau ofensele cauzate, sau pretinse a fi cauzate, de sau în legătură cu utilizarea sau credibilitatea acordată conţinutului, reclamelor, produselor şi serviciilor disponibile pe site-urile în cauză sau aparţinând materialelor în cauză. Orice înţelegere între Tine şi un ofertant găsit pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plata pentru produse şi livrarea acestora, pentru servicii şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau reprezentări, asociate cu astfel de înţelegeri, se realizează exclusiv între Tine şi ofertantul comercial sau de publicitate cu pricina. Eşti de acord să nu ne consideri răspunzători de pierderea sau păgubirea de orice fel apărute ca urmare a unor astfel de înţelegeri. 
7.
Logo-uri - Denumirile, imaginile şi logo-urile ce dau identitate Cores Srl, terţele părţi, produsele şi serviciile acestora sunt mărci înregistrate ale Cores Srl. Nu vei considera că vreo parte a acestui site îţi conferă ţie sau unei terţe părţi, în mod implicit, prin excludere sau în orice alt mod, licenţă sau drepturi, sub orice altă marcă înregistrată, asupra acestor nume, imagini şi/sau logo-uri. Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi cele asupra bazei de date din acest site, sunt în proprietatea şi sub licenţa noastră. 
8.
Postarea de materiale - În momentul în care eşti invitat să postezi pe site materiale (text, imagini, conţinut video sau audio), ţi se cere să ne oferi drepturi şi licenţă nelimitate de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, realiza lucrări derivate, distribui liber, fără exclusivitate, interpreta şi exercita toate drepturile de autor şi de publicitate şi/sau de a încorpora acel conţinut în alte lucrări, în orice sursă media existentă azi sau dezvoltată mai târziu pe parcursul întregii perioade de existenţă a oricăror drepturi din respectivul conţinut. Dacă nu doreşti să ne acorzi aceste drepturi, te rugăm să nu postezi conţinutul tău pe site. Introducerea acestuia pe site implică garanţia ta că:

• (original) conţinutul este original şi tu eşti deţinătorul drepturilor de autor; 

• (nicio încălcare) nimic din conţinut nu este obscen sau defăimător şi nu violează niciun drept al vreunei persoane implicate, niciun drept de proprietate al acesteia, niciun drept moral, niciun drept de autor, de confidenţialitate, de publicitate sau orice alt drept al unei terţe părţi;

• (nicio restricţie sau plată) Noi putem folosi, difuza, transmite şi exploata conţinutul şi ne putem exercită drepturile acordate prin această înţelegere fără restricţie sau plată către Tine sau către o terţă parte, iar Tu renunţi la toate aşa-numitele drepturi intelectuale asupra conţinutului;

• (terţe părţi) Ai obţinut toate aprobările necesare şi toate drepturile de la toate persoanele împuternicite cu privire la conţinut şi la utilizarea sa de către noi şi că nici conţinutul, nici reproducerea acestuia de către noi nu va viola niciun drept al unei terţe părţi. 
9.
Garanţie - Eşti de acord să ne scuteşti, la cerere, de orice revendicări, obligaţii, plata de daune, costuri şi cheltuieli, inclusiv taxe legale, apărute ca urmare a vreunei încălcări a acestor Termeni şi condiţii de către Tine sau de orice alte îndatoriri rezultate din utilizarea site-ului de către Tine. 
10.
Anulare - Avem dreptul de a anula imediat posibilitatea Ta de utilizare a site-ului dacă vom decide, la propria noastră discreţie, că ai încălcat aceşti Termeni şi condiţii sau că ai avut un comportament considerat de noi inacceptabil. 
11.
Caracter nul - Dacă oricare dintre clauzele acestor Termeni şi condiţii sunt declarate ilegale, invalide sau neexecutabile din raţiuni de legislaţie a altui stat sau a altei ţări, atunci, în limitele jurisdicţionale în care respectivele clauze sunt ilegale, invalide sau neexecutabile, ele vor fi eliminate, iar restul vor fi păstrate, rămânând în vigoare şi continuând să fie obligatorii şi executorii. 
12.
Legea guvernantă - Aceşti Termeni şi condiţii vor fi şi interpretate în conformitate cu legile Romaniei. Disputele ce rezultă de aici se vor supune exclusiv judecăţii curţilor judecătoreşti din Romania. 
13.
Neacceptarea - Dacă aceşti Termeni şi condiţii nu sunt acceptaţi în totalitate, nu vei avea drept de acces pe site şi trebuie să încetezi imediat utilizarea acestuia.